Pacto de recompra

Operación financeira por que cómprase ou véndese un activo financeiro (habitualmente un título de débeda pública) a un prezo dado e a un tempo páctase a futura venda ou compra do mesmo activo a un prezo fixado. Tamén chamadas operacións dobres.