Berrerosketako ituna

Aktibo finantzario bat (normalean zor publikoko titulu bat) prezio jakin batean erosi edo saltzen duen eragiketa finantzarioa da; horrez gain, aktibo hori bera etorkizunean prezio jakin batean nola saldu edo erosiko den adosten da. Eragiketa bikoitzak ere esaten zaie.