Oferta pública d'adquisició (OPA)

L'OPA és una operació que es fa en el mercat de valors a través de la qual una societat expressa públicament el seu desig d'adquirir una part o la totalitat dels títols d'una companyia que cotitza en borsa. L'operació va dirigida a tots aquells que tinguin accions de la companyia, als quals s'ofereix un preu determinat d'adquisició per a cadascun dels títols. L'objectiu de l'OPA és la presa de control de la societat objecte de l'oferta. Pot ser amistosa (d'acord amb els directius de l'empresa “opada”) o hostil (sense acord).