Nominatiu

Valor que identifica el seu legítim titular. La seva transmissió requereix que es faci constar en el títol o certificat de legitimació el nom de l'adquirent i la seva constància en els registres de la societat.