Nominatiboa

Legezko titularra identifikatzen duen balorea. Haiek eskualdatzeko, eskuratzailearen izena adierazi behar da legitimazio tituluan edo ziurtagirian, eta hori sozietatearen erregistroetan jasota utzi.