Mercat OTC

Mercat que no està subjecte a regulació ni supervisió externa. Els mercats OTC no solen tenir una seu física, i la negociació es fa per telèfon o ordinador. A diferència del que passa en els mercats organitzats, les operacions no estan estandarditzades; les condicions les fixen, de forma lliure i directa, les parts (encara que poden haver-hi acords generals sobre procediments). No hi ha cap òrgan de compensació i liquidació que garanteixi el compliment dels compromisos adquirits pels contractants; per això, en aquests mercats solen operar entitats de gran solvència.