Hedge funds

Són fons d'inversió que intenten maximitzar la rendibilitat sigui quina sigui la tendència del mercat, és a dir, fins i tot amb mercats baixistes (la qual cosa, en circumstàncies normals, implicaria perdudes). No tenen les restriccions d'inversió que s'imposen als fons tradicionals, per la qual cosa poden triar lliurement els valors i instruments en què inverteixen. Empren estratègies sofisticades com ara vendes en descobert, palanquejaments, etc. , algunes de les quals incorporen un alt nivell de risc que l'inversor ha de conèixer. Es tracta d'un grup heterogeni, en què es poden trobar fons amb característiques i graus de risc molt diferents.