Gestors

Són els professionals encarregats de gestionar els diners, és a dir, prenen les decisions de comprar un producte financer o un altre per mandat del seu client. La relació amb els gestors es formalitza mitjançant un contracte. Un cas diferent és el de l'estalvi col·lectiu, on els gestors de fons, per una comissió coneguda i igual per a tots, mouen els capitals en els mercats a la recerca del màxim guany possible per als seus clients.