Gestió activa

Estil de gestió de carteres que pretén superar el rendiment d'un índex o actiu de referència aprofitant les ineficiències dels mercats; per fer-ho, es recorre a la selecció d'actius infravalorats i a la identificació del millor moment per comprar o vendre.