Xestión activa

Estilo de xestión de carteiras que pretende superar o rendemento dun índice ou activo de referencia aproveitando as ineficiencias dos mercados; para iso recórrese á selección de activos infravalorados e á identificación do mellor momento para compra ou vender.