Fons índex

Fons d'inversió amb una política que consisteix a agafar com referència o reproduir un determinat índex borsari o de renda fixa.