Indize funtsa

Burtsako edo errenta finkoko indize jakin bat erreferentziatzat hartzen duten edo erreproduzitzen duten inbertsio funtsa.