Fondo índice

Fondo de investimento cuxa política consiste en tomar como referencia ou reproducir un determinado índice bolsista ou de renda fixa.