Bons

Valor de renda fixa amb venciment d'entre 5 i 10 anys emès per una entitat pública o privada, en el qual l'inversor coneix la rendibilitat per endavant, i al venciment, l'emissor tornarà el capital més uns interessos que es pagaran de forma periòdica. En general s'emeten al portador i són negociats en borsa.