Bonuak

Errenta finkoko balorea 5 eta 10 urteko epemugarekin erakunde publiko edo pribatu batek jaulkia, eta bertan inbertitzaileak ezagutu egiten du aldez aurretik errentagarritasuna eta epemugan, jaulkitzaileak itzuli egingo du kapitala gehi aldizka ordainduko diren interes batzuk. Oro har, eramaileari ordaintzeko jaulkitzen dira eta burtsan negoziatzen dira.