Bons de l'Estat

Deute públic emès per l'Estat a mitjà termini (entre tres i cinc anys). Tenen un valor nominal de 1.000 euros i un cupó fix anual. La rendibilitat del bo es calcularà tenint en compte el preu efectiu pagat en comprar el bo.