Estatuko bonuak

Epe ertainera Estatuak jaulkitako zor publikoa (hiru eta bost urte artean). 1.000 euroko balio nominala dute eta urteko kupoi finkoa. Bonua erostean ordaindutako prezio efektiboa kontuan hartuz kalkulatuko da bonuaren errentagarritasuna.