Bonista

És aquell inversor que compra bons o obligacions, és a dir, actius de renda fixa. A diferència de l'accionista, no és propietari de l'empresa sinó un creditor més. En cas de fallida, té dret a cobrar abans que l'accionista. El bonista no cobra dividends perquè no té accions, sinó que rep per prestar els seus diners una rendibilitat prèviament pactada cada any. en finalitzar la vida del bo, o sigui, en el moment de l'amortització, li tornen els diners que va prestar.