Balanç consolidat

És el balanç resultant de la suma dels balanços de cadascuna de les empreses entre les quals hi ha una relació de pertinença o filiació. Aquest balanç reflecteix la situació patrimonial d'un grup de societats vinculades entre si.