Balantze kontsolidatua

Partaidetza edo filiazio harreman bat existitzen den enpresetako bakoitzaren balantzeen baturatik lortutako balantzea da. Haien artean lotutako sozietate-talde baten ondare-egoera islatzen du balantze horrek.