Ampliació de capital

Operació mitjançant la qual la societat incrementa el seu capital social. Es pot efectuar mitjançant l'emissió de noves accions per part d'una societat anònima o per l'augment del valor nominal de les existents amb la realització de noves aportacions (dineràries o no dineràries) o amb càrrec a reserves (totalment o parcialment alliberada).