Acció alliberada

Accions que es lliuren als accionistes amb càrrec a reserves quan l'empresa duu a terme una ampliació de capital. En el cas de ser alliberada al cent per cent, l'accionista no efectuarà cap desemborsament, mentre que si només fos alliberada en un percentatge en relació amb el nominal (“parcialment alliberades”), l'accionista satisfarà una part del desemborsament, i la part restant quedarà coberta per la societat.