Akzio liberatua

Akziodunei entregatzen diren akzioak erreserbetarako zordunketarekin enpresak kapital-zabalkuntza egiten duenean. Ehuneko ehunean liberatua izateko kasuan, akziodunak ez du ordainketarik eragingo, eta nominalari dagokionez ehuneko batean liberatuko balitz ("partzialki liberatuak"), akziodunak aseko du ordainketaren zati bat, eta gainontzekoa estali egingo du sozietateak.