Seguro Mascotas BBVA

Protexe a túa mascota como un máis da familia.

 • Asistencia sanitaria ante accidentes e enfermidades.
 • Calquera raza de can ou gato de compañía.
 • Garantía opcional de responsabilidade civil.

Que cobre o Seguro Mascotas?

 • Con este seguro disporás destas coberturas:

  • Os danos que sufra a túa mascota por roubo ou morte por accidente.
  • Reembolso de gastos da súa busca por extravío en medios locais.
  • Gastos dunha residencia canina ou felina se ti, o teu cónxuxe ou os teus fillos sodes hospitalizados.
  • Defensa xurídica.
  • Sacrificio e tratamento do corpo.
  • Servizo de consulta veterinaria telefónica 24 horas ao día.

  Ver detalles das coberturas

Que modalidade prefires?

 • Modalidade Completa

  Podes contratala desde os 3 meses ata os 7 anos de idade da túa mascota. Ademais das coberturas básicas, o Seguro Mascotas cobre os gastos veterinarios por accidente ou enfermidade ata 1.000 € ou 2.000 € en función da suma asegurada que elixas:

  • Se o animal é atendido na rede de centros veterinarios colaboradores non terás que pagar nada.
  • Se é atendido en calquera outro centro non colaborador, terás que cubrir os gastos e solicitar o aboamento á compañía, que che devolverá o 80 % dos custos.

   

  Modalidade Esencial
  Podes contratala desde os 3 meses ata os 9 anos de idade da túa mascota. Ademais das coberturas básicas, cobre o 100 % dos gastos veterinarios por accidente ata 1.000 €, e en calquera centro veterinario. Só terás que presentar os documentos que o xustifiquen.

Queres amplialo?

 • Tes a opción de contratar un seguro de responsabilidade civil de ata 185.000 € por sinistro co que indemnizar a un terceiro polos danos materiais e persoais que puidese ocasionar a mascota.

Que condicións debe cumprir a túa mascota?

 • Requisitos
  • A túa mascota debe ser un can ou gato de compañía, con independencia da súa raza. Quedan excluídos os dedicados a outros fins como a caza ou a vixilancia.
  • Ten que estar identificada con microchip.
  • Debe ter o calendario de vacinacións ao día.
  • Estar en perfecto estado de saúde e sen ningún dano nin incapacidade física:
   • Non padecer nin ter padecido unha enfermidade no último ano.
   • Non ter sido sometida durante a súa vida a ningunha intervención cirúrxica, coa excepción da esterilización.

Necesitas máis información?

Ser cliente do BBVA

 • No BBVA ofrecemos unha ampla gama de seguros para protexer todo o que necesites.
 • Somos líderes en innovación dixital e traballamos para facerche a vida un pouco máis fácil.
 • Cremos nunha forma de facer as cousas transparente, clara e responsable.
Seguro Mascotas
Simula