Que coberturas inclúe o Seguro BBVA Allianz Decesos?

Modalidade Completo
Cobertura Modalidade Completo
Cobertura
Servizo de decesos*
Servizo de decesos adaptado aos usos e costumes de cada zona en función do código postal e da suma asegurada límite.
Modalidade Completo
Incluído
Cobertura
Traslado completo
Traslado do corpo e acompañamento dos restos mortais para repatriación.
Modalidade Completo
Incluído
Cobertura
Asistencia de viaxes
Asistencia durante as viaxes: traslado en ambulancia, repatriación sanitaria, prolongamento de estancia no hotel, gastos médicos de urxencia, anticipos, etc.
Modalidade Completo
Incluído
Cobertura
Xestión de servizos xurídicos
Xestións ante organismos públicos por falecemento e asesoramento legal en relación co falecemento.
Modalidade Completo
Incluído
Cobertura
Testamento vital e notarial
Elaboración do testamento aberto notarial e asesoramento xurídico sobre o testamento vital. 
Modalidade Completo
Incluído
Cobertura
Borrado dixital
Borrado dos datos e información persoal dixital do falecido.
Modalidade Completo
Incluído
Cobertura
Asistencia vida diaria por falecemento
Asistencia vida diaria para: cónxuxe ou parella de feito do falecido, descendentes menores de 16 anos ou discapacitados, ascendentes de primeiro grao, cans e gatos.
Modalidade Completo
Incluído
Cobertura
Asistencia psicolóxica por falecemento
Asistencia psicolóxica telefónica para os herdeiros do asegurado.
Modalidade Completo
Incluído
Cobertura

*En Prima Periódica inclúese inhumación con nicho ou incineración con urna.
En Prima Única deberase escoller unha das opcións dispoñibles: inhumación con nicho, inhumación sen nicho e incineración.