Quines cobertures inclou l'assegurança BBVA Allianz Decessos?

Modalitat completa
Cobertura Modalitat completa
Cobertura
Servei de decessos*
Serveis de decessos adaptats a l'ús i costum de cada zona, en funció del codi postal i la suma assegurada límit.
Modalitat completa
Inclòs
Cobertura
Trasllat complet
Trasllat del cos i acompanyament de les restes mortals per a repatriació.
Modalitat completa
Inclòs
Cobertura
Assistència de viatges
Assistència durant els viatges: trasllat en ambulància, repatriació sanitària, prolongació d'estada en l'hotel, despeses mèdiques d'urgència, bestretes, etc.
Modalitat completa
Inclòs
Cobertura
Gestió de serveis jurídics
Gestions davant organismes públics per defunció i assessorament legal en relació amb la defunció.
Modalitat completa
Inclòs
Cobertura
Testament vital i notarial
Elaboració del testament obert notarial i assessorament jurídic sobre el testament vital. 
Modalitat completa
Inclòs
Cobertura
Esborrament digital
Esborrament de les dades i informació personal digital del difunt.
Modalitat completa
Inclòs
Cobertura
Assistència vida diària per defunció
Assistència vida diària per a: cònjuge o parella de fet del difunt, descendents menors de 16 anys o discapacitats, ascendents de primer grau, gossos i gats.
Modalitat completa
Inclòs
Cobertura
Assistència psicològica per defunció
Assistència psicològica telefònica per als hereus de l'assegurat.
Modalitat completa
Inclòs
Cobertura

*En prima periòdica s'inclou inhumació amb nínxol o incineració amb urna.
En prima única, s'haurà d'escollir una de les opcions disponibles: inhumació amb nínxol, inhumació sense nínxol i incineració.