Comparador de Plans de Pensións BBVA

Selecciona o que mellor se adapte ás túas necesidades

O comparador de plans de pensións do BBVA axuda os seus clientes a elixir a mellor opción, ofrecendo información pormenorizada relativa ao amplo abano de produtos á súa disposición (como o investimento mínimo, o valor liquidativo de cada participación do plan, o perfil de risco, a evolución da rendibilidade, os tipos de activo nos que inviste, as comisións ou os datos históricos). Ao comparar os distintos plans de pensións estaremos obtendo información das diferentes tipoloxías, en función dos tipos de activos nos que se invista, sempre en busca de rendibilidade para que o cliente dispoña de aforro de cara á súa xubilación.

Os plans de BBVA poden ser: de renda fixa a curto e longo prazo (cun horizonte de risco e unha rendibilidade teórica baixos), de renda fixa mixta (investimento en renda fixa e variable, cun máximo do 30 % do plan neste último caso) e de renda variable (invisten principalmente en accións, cun maior potencial de rendibilidade e un maior risco asociado). Tamén hai plans de pensións de renda variable mixta (combinan a renda variable, entre un 30 % e un 75 % do investimento, coa renda fixa). Ademais, existen outros tipos de plans como os garantidos, que aseguran que o titular recuperará a totalidade do capital investido ao vencemento, ofrecendo un risco moi reducido. Poder comparar cada un destes plans de pensións é a mellor maneira de obter a información máis detallada para tomar a mellor decisión de investimento.