Comparador de plans de pensions BBVA

Selecciona el que millor s'adapti a les teves necessitats

El comparador de plans de pensions de BBVA ajuda els seus clients a triar la millor opció, ja que ofereix informació detallada relativa a l'ampli ventall de productes a la seva disposició (com la inversió mínima, el valor liquidatiu de cada participació del pla, el perfil de risc, l'evolució de la rendibilitat, els tipus d'actiu en què inverteix, les comissions o les dades històriques). En comparar els diferents plans de pensions, estarem obtenint informació de les diferents tipologies en funció dels tipus d'actius en què s'inverteixi, sempre a la recerca de rendibilitat perquè el client disposi d'estalvi de cara a la seva jubilació.

Els plans de BBVA poden ser: de renda fixa a curt i llarg termini (amb un horitzó de risc i una rendibilitat teòrics baixos), de renda fixa mixta (inversió en renda fixa i variable, amb un màxim del 30% del pla en aquesta última) i de renda variable (inverteixen principalment en accions, amb més potencial de rendibilitat i més risc associat). També hi ha plans de pensions de renda variable mixta (combinen la renda variable, entre un 30 i un 75% de la inversió, amb la renda fixa). A més, hi ha altres tipus de plans, com els garantits, que asseguren que el titular recuperarà la totalitat del capital invertit al venciment i ofereixen un risc molt reduït. Poder comparar cadascun d'aquests plans de pensions és la millor manera d'obtenir la informació més detallada per prendre la millor decisió d'inversió.