Información sobre gastos de formalización de hipotecas

O prazo para solicitar a devolución de gastos hipotecarios derivados dunha cláusula declarada abusiva é de 5 anos, e ese prazo, en opinión de numerosos tribunais, debe empezar a contar desde o pagamento dos referidos gastos.
 
No caso do BBVA, ademais, xa transcorreron máis de 5 anos desde que se fixo pública, o día 21 de xaneiro de 2016, a sentenza do Tribunal Supremo que declarou nula a cláusula de gastos.