Informació sobre despeses de formalització d'hipoteques

El termini per sol·licitar la devolució de despeses hipotecàries derivades d'una clàusula declarada abusiva és de 5 anys, i aquest termini, en opinió de nombrosos tribunals, ha de començar a comptar des del pagament d'aquestes despeses.
 
En el cas de BBVA, a més, ja han transcorregut més de 5 anys des que es va fer pública, el 21 de gener de 2016, la sentència del Tribunal Suprem que va declarar nul·la la clàusula de despeses.