Comportamento previsto da inflación para 2023

No que atinxe á inflación, aínda que se comezaron a ver os primeiros sinais de moderación, está en niveis moi elevados e afastados dos obxectivos dos bancos centrais. Ao longo do último ano e medio a inflación converteuse nun fenómeno practicamente global, malia os seus factores determinantes seren diferentes entre economías.

En Europa a inflación débese sobre todo a factores de oferta, primeiro como consecuencia dos estrangulamentos nas cadeas globais de produción e, posteriormente, pola alza das materias primas, particularmente da enerxía, sobre todo a partir da guerra en Ucraína. Nos Estados Unidos, a importancia da demanda foi moito maior, como consecuencia dunha política fiscal moito máis expansiva durante demasiado tempo, a redución da poboación activa e o aumento dos salarios, ante un mercado de traballo en que o número de vacantes por desempregado se acha en máximos históricos.

A pesar dos elevados niveis actuais de inflación, empezamos a ter boas noticias en varias frontes. En primeiro lugar, as expectativas de inflación, aínda que elevadas, estabilizáronse e non están disparadas. Segundo, os datos máis recentes sorprenderon á baixa tanto nos EUA como na eurozona, por primeira vez en moitos meses. En último lugar, os prezos das materias primas moderáronse con respecto aos máximos e vemos sinais de desaceleración de prezos de produción. 

A inflación parece que tocou teito nos Estados Unidos. Porén, hai máis dúbidas respecto a se a eurozona tocou xa máximos. En calquera caso, a evolución favorable dos prezos da enerxía explica esta moderación da inflación xeral, pero a diminución da inflación subxacente vai ser previsiblemente máis lenta. 

Para 2023 esperamos que esta moderación da inflación se consolide, con maior intensidade nos Estados Unidos, cun crecemento medio do IPC do 4,1%, que en Europa, onde a inflación media anual se situará cerca do 6%. A desaparición de efectos base a medida que avance o ano xogará un papel chave, mais tamén terán efecto a desaceleración da actividade e a moderación da demanda. Con estas previsións, a converxencia a taxas do 2% pode levar un tempo. Non esperamos atinxir os obxectivos de inflación dos bancos centrais ata 2024. E os nesgos sobre esta previsión central son á alza. Para evitar que se materialicen os riscos, será crucial que non se produzan efectos de segunda rolda, de aí a importancia de que non se aceleren os salarios nin as marxes e de que as expectativas de inflación tamén se vaian moderando. 

Escriben:
Sonsoles Castillo, responsable de análise económica e financeira BBVA Research, e Rafael Doménech, responsable de análise económica BBVA Research e catedrático de Análise de Economía na Universidade de Valencia.