Comportament previst de la inflació per a 2023

En relació amb la inflació, encara que s'han començat a veure els primers senyals de moderació, està en nivells molt elevats i allunyats dels objectius dels bancs centrals. Durant l'últim any i mig la inflació s'ha convertit en un fenomen pràcticament global, encara que els seus factors determinants siguin diferents entre economies.

A Europa la inflació es deu sobretot a factors d'oferta, primer com a conseqüència dels colls d'ampolla en les cadenes globals de producció i, posteriorment, per l'alça de les primeres matèries, particularment de l'energia, sobretot a partir de la guerra a Ucraïna. Als Estats Units, la importància de la demanda ha estat molt més gran, com a conseqüència d'una política fiscal molt més expansiva durant massa temps, la reducció de la població activa i l'augment dels salaris, davant un mercat de treball en què el nombre de vacants per desocupat està en màxims històrics.

Malgrat els elevats nivells actuals d'inflació, comencem a tenir bones notícies en diversos fronts. En primer lloc, les expectatives d'inflació, encara que elevades, s'han estabilitzat i no hi ha desancoratge d'expectatives. Segon, les dades més recents han sorprès a la baixa tant als EUA com a l'eurozona, per primera vegada en molts mesos. En últim lloc, els preus de les primeres matèries s'han moderat respecte als màxims i veiem senyals de desacceleració de preus de producció. 

La inflació sembla haver tocat sostre als Estats Units. Tanmateix, hi ha més dubtes respecte a si l'eurozona ja ha tocat màxims. En qualsevol cas, l'evolució favorable dels preus de l'energia explica aquesta moderació de la inflació general, però la disminució de la inflació subjacent serà previsiblement més lenta. 

Per a 2023 esperem que aquesta moderació de la inflació es consolidi, amb més intensitat als Estats Units, amb un creixement mitjà de l'IPC del 4,1%, que a Europa, on la inflació mitjana anual se situarà a prop del 6%. La desaparició d'efectes base a mesura que avanci l'any tindrà un paper clau, però també tindrà efecte la desacceleració de l'activitat i la moderació de la demanda. Amb aquestes previsions, la convergència a taxes del 2% pot requerir un temps. No esperem assolir els objectius d'inflació dels bancs centrals fins al 2024. I els biaixos sobre aquesta previsió central són a l'alça. Per evitar que es materialitzin els riscos, serà crucial que no es produeixin efectes de segona ronda, per això és important que no s'accelerin els salaris ni els marges, i que les expectatives d'inflació també es vagin moderant. 

Escriuen:
Sonsoles Castillo, responsable d'anàlisi econòmica i financera BBVA Research, i Rafael Doménech, responsable d'Anàlisi Econòmica BBVA Research i catedràtic d'Anàlisi d'Economia a la Universitat de València.