2023rako aurreikusitako inflazioaren portaera

Inflazioari dagokionez, lehen apaltze-seinaleak ikusten hasi diren arren, oso maila altuetan dago, banku zentralen helburuetatik zeharo urrun. Azken urte eta erdian inflazioa fenomeno ia globala bihurtu da, nahiz eta horra eraman duten faktoreak ezberdinak izan ekonomia batetik bestera.

Europan, inflazioa eskaintza-faktoreek eragin dute batez ere; batetik, ekoizpen-kate globaletako botila-lepoek, eta, bestetik, lehengaien gorakadak, zehazki energiarenak, Ukrainako gerrak hauspotuta, batez ere. Estatu Batuetan, eskariaren garrantzia askoz ere handiagoa izan da, denbora gehiegi iraun duen zerga-politika zabalago baten, biztanleria aktiboaren murrizketaren eta soldaten igoeraren ondorioz; izan ere, langabe bakoitzeko lanpostu hutsen kopurua maximo historikoetan dago lan-merkatu horretan.

Egungo inflazio-maila handia bada ere, berri onak izaten hasi gara hainbat frontetan. Lehenik eta behin, inflazio-itxaropenak egonkortu egin dira, nahiz eta handiak izan, eta ez dago desainguratu egingo direneko itxaropenik. Bigarrenik, datu berrienek beherantz egin dute lehen aldiz hilabete askotan, bai AEBetan, bai eurogunean. Azkenik, lehengaien prezioak apaldu egin dira maximoekiko, eta ekoizpen-prezioen dezelerazioaren zantzuak ikusten ditugu. 

Badirudi inflazioak goia jo duela Estatu Batuetan. Hala ere, zalantza gehiago daude euroguneak dagoeneko maximoak jo ote dituen. Nolanahi ere, energiaren prezioen bilakaera onak azaltzen du inflazio orokorraren moderazio hori, baina azpiko inflazioaren jaitsiera motelagoa izango da. 

2023rako espero dugu inflazioaren moderazio hori AEBetan sendoago finkatzea Europan baino, lehen herrialde horretako KPIaren hazkundea %4,1en inguruan ibiliko baita, bigarrenean inflazioa %6ren inguruan ibiliko den bitartean. Oinarrizko efektuak desagertzea funtsezkoa izango da urteak aurrera egin ahala, baina eragina izango dute jardueraren desazelerazioak eta eskariaren neurritasunak ere. Aurreikuspen horiekin, denbora behar daiteke tasek %2an bat egiteko. Banku zentralen inflazio-helburuak ez dugu uste 2024ra arte lortuko direnik. Eta aurreikuspen nagusi horren gaineko joerak goranzkoak dira. Arriskuak gauzatu ez daitezen, funtsezkoa izango da bigarren txandako ondoriorik ez gertatzea. Horregatik da garrantzitsua soldatak eta marjinak ez bizkortzea, eta inflazio-itxaropenak ere moteltzen joatea. 

Hauek idazten dute:
Sonsoles Castillo, BBVA Research-eko analisi ekonomiko eta finantzarioko arduraduna, eta Rafael Domenech, BBVA Research-eko Analisi Ekonomikoko arduraduna eta Valentziako Unibertsitateko Ekonomia Analisiko katedraduna.