Notificacións de seguridade

Avisos e alertas automáticas ante posibles fraudes e ciberataques

O servizo de notificacións envía de maneira automática unha mensaxe electrónica e unha notificación ao teléfono móbil cando se produce unha alerta de seguridade ou se detectan movementos estraños en contas ou tarxetas.

Que son as notificacións de seguridade?

É un servizo do BBVA que permite detectar de xeito rápido posibles ciberataques e fraudes en liña, enviando alertas ao teléfono móbil e mensaxes electrónicas ao ordenador cando se ve comprometida a seguridade e a privacidade dos datos dunha persoa, ou se se identifica un movemento fóra do normal nas súas contas ou tarxetas.

Como funcionan as notificacións de seguridade?

Cando se produce a alerta de seguridade, envíase de maneira automática unha mensaxe electrónica e unha notificación ao teléfono móbil do cliente para avisar do problema detectado e suxerindo accións para protexer os seus datos, contas ou tarxetas.

Estas son as alertas de seguridade máis habituais:

  • Cambio de contrasinal.
  • Cambio de número móbil validado.
  • Bloqueo de tarxeta por fraude.
  • Bloqueo de clave de acceso por fraude.
  • Activación de sinatura biométrica.
  • Alta de X-Pay.
  • Transferencias de alto importe.
  • Retiradas de Efectivo Móbil.
  • Contratación de préstamo preconcedido.
  • Cargo de cheque ou nota promisoria.

Ciberseguridade

Ver máis noticias