Oferta só para novos clientes

Financiamento suxeito á aprobación previa por parte do BBVA. Válida ata 31/12/2023. Este documento non constitúe oferta vinculante ou recomendación do BBVA para a contratación dos produtos e servizos indicados nel, nin substitúe ou modifica a documentación precontractual e contractual correspondente aos devanditos produtos e servizos. Formalización suxeita a análise e aprobación previas por parte do BBVA. O BBVA poderá requirir garantías adicionais como requisito previo á contratación destes produtos.