Que papel xoga a CIRBE na solicitude dun préstamo

O CIRBE outorga información ao banco sobre as débedas que ten pendentes o solicitante dun préstamo.
Por fin encontramos a casa dos nosos soños e agora chega o momento de buscar financiamento. Pero, como sabemos que o banco nos vai conceder a hipoteca? As entidades que ofrecen préstamos e créditos valoran unha serie de aspectos que as axudan a decidir se é seguro prestarnos diñeiro e que contía é a máxima á que podemos optar. Nesta decisión entran en xogo os ingresos, avais e, de maneira moi importante, as débedas que xa temos adquiridas. Isto último é o que recolle a CIRBE.
Báner superior simulador Báner superior simulador
Encontra o financiamento que necesitas
Calcula a cota do teu préstamo de forma rápida e sinxela.

A Central de Información de Riscos do Banco de España (de aí o acrónimo CIRBE), é un rexistro no que figuran a inmensa maioría dos préstamos, créditos e avais que os bancos do país manteñen cos seus clientes. Noutras palabras, é unha base de datos que recolle todas as débedas pendentes de pagamento que un cliente ou avalista mantén, sempre que sexan por un valor superior aos 9.000 €. É, polo tanto, unha ferramenta moi importante á hora de axudar o banco a decidir se nos outorga un préstamo ou non, de acordo coa nosa solvencia.

É importante sinalar que a CIRBE non é unha lista de morosos, xa que non só recolle os debedores que se atrasaron no pagamento das súas cotas, senón todos os titulares e avalistas de préstamos, créditos, hipotecas e demais riscos que os bancos manteñen cos seus clientes. Non obstante, nesta base de datos si que queda rexistrado se hai algún dato significativo de morosidade.

Como funciona a CIRBE?

Esta base de datos actualízase de maneira mensual. Son as propias entidades bancarias as que están obrigadas a achegar toda a información necesaria para que o rexistro sexa unha fonte de información segura, de carácter público, pero de consulta privada.

Isto quere dicir que calquera persoa ten dereito a consultar de maneira gratuíta e mediante unha solicitude a información que o Banco de España ten das súas débedas persoais. Da mesma forma, no momento en que solicitamos un préstamo ao noso banco, este ten o dereito de consultar os datos relativos ás nosas débedas dentro da CIRBE, sen necesidade de contar con consentimento explícito do cliente, pero sempre informándoo de que vai realizar esa consulta.

Báner central simulador Báner central simulador
Descubre o simulador de préstamos do BBVA
Viaxar, comprar mobles novos ou ampliar os teus estudos é máis fácil cos préstamos en liña.

Porén, hai limitacións aos datos que o banco obtén dun cliente. A CIRBE só cede información global, segundo o Banco de España, dos riscos dunha persoa ou empresa. Isto quere dicir que o banco non manexará unha lista detallada de todas e cada unha das nosas débedas, senón da posición global destas.

De feito, é unha das primeiras accións que un banco leva a cabo cando solicitamos a concesión de, por exemplo, unha hipoteca. Porque máis alá da estabilidade do noso emprego, da nosa capacidade de pagamento e dos avais que presentemos, o risco que comportamos como clientes vén determinado en boa medida polas débedas que xa temos contraídas. De aí a importancia que a CIRBE ten para a concesión de calquera préstamo, xa que pode xogar tanto a favor noso como en contra.

CTA calcula CTA calcula
Préstamos - Tamén podería interesarche Préstamos - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Explicámosche como funciona unha reunificación de débedas, ademais das súas vantaxes e inconvenientes.
  • Unha das maiores garantías que ten o banco para asegurar a devolución do préstamo é a nómina.
  • Explicámosche en que consisten os créditos instantáneos e como se pode conseguir un.
Préstamos - Ferramentas Préstamos - Ferramentas

Ferramentas de préstamos

  • Calcula as condicións de financiamento do préstamo que necesitas da man do noso simulador e en tan só 3 minutos.
  • Axudámoste a calcular as condicións de financiamento do teu próximo coche co noso simulador de préstamos especializados.