Renting de coches, que é?

Descubre o renting de coches: que é e como funciona.

Existen varias maneiras de poder gozar do uso dun coche: pódese adquirir un vehículo en propiedade, alugalo para uso ocasional ou contratar un alugamento a longo prazo cun servizo de leasing ou renting. 

Neste artigo explicámosche en que consiste o renting, as claves deste contrato de alugueiro de coches e as vantaxes fiscais que che pode proporcionar.

Báner Superior Rénting 2 Báner Superior Rénting 2
BBVA Autorenting
Aproveita as nosas ofertas e unha ampla proposta de coches de alta gama.

Que é o renting?

O renting é un contrato de alugueiro de coches a longo prazo (ten unha duración mínima de 24 meses e máxima de 60 meses) mediante o cal unha empresa ou un particular pode utilizar un coche dun modelo determinado e cunha quilometraxe especificada a cambio do pagamento dunha cota mensual.

Claves do renting de coches

Tendo en mente a definición de renting de coches, que é concretamente, é importante ter en conta que se trata basicamente dun servizo de alugueiro de vehículos, aínda que cunhas características que o distinguen doutros tipos de alugueiros como, por exemplo, o público ao que vai dirixido, os gastos que se inclúen no contrato de alugamento ou o que acontece cos vehículos ao finalizar o contrato. 

Para comezar, é importante coñecer quen pode alugar un coche por renting. Ata hai pouco, eran as empresas e os autónomos os que optaban polo renting como solución ao desenvolvemento da súa actividade económica, pero esta opción está cada vez máis estendida tamén entre os particulares

Outro dos aspectos que distinguen o renting fronte a outras opcións de alugamento é o dos gastos do contrato. Este inclúe: 

  • Todos os gastos asociados á compra do vehículo (como, por exemplo, o imposto de matriculación). 
  • Servizo de mantemento e revisións, así como o cambio de pneumáticos. Normalmente, no contrato de renting adóitase incluír unha cláusula que obriga o condutor a ir cada certo tempo revisar o coche. Estas revisións obrigatorias están incluídas, así como os arranxos necesarios en caso de avaría. 
  • Servizo de asistencia en estrada
  • Seguro
  • Servizo de reclamación de multas ata esgotar a vía administrativa. 


Tendo en conta todo o que inclúe o servizo de renting, non é de estrañar que sexa unha opción tan popular entre negocios e particulares. No entanto, débese ter en conta que existen unha serie de gastos que o renting non inclúe como, por exemplo, a recarga de combustible, as multas que non poidan ser recorridas con éxito e a reparación de danos en caso de neglixencia do condutor

Por último, existen algunhas diferenzas entre o renting e o leasing. A máis importante ten lugar no momento da finalización do contrato. No renting o arrendatario pode prorrogar o contrato ou devolver o coche, mentres que o leasing lle ofrece unha terceira opción: adquirir o vehículo polo seu valor residual.

Báner Central Rénting 2 Báner Central Rénting 2
Descubre o autorénting para empresas de O BBVA
O vehículo que necesitas a unha cota competitiva e con grandes vantaxes

Vantaxes fiscais para empresas e particulares

A segunda razón pola que tanto negocios como particulares deciden obter un coche mediante un contrato de renting, en vez de compralo, é que este sistema ofrece certas vantaxes fiscais. Para a Axencia Tributaria, a compra dun coche supón un investimento que non é deducible do imposto sobre a renda de persoas físicas, no caso dos autónomos e particulares. Por outro lado, o renting é considerado un alugamento que se pode incluír nos gastos correntes e que é totalmente deducible en calquera dos dous casos. Esa é a gran vantaxe deste sistema: é posible deducir a totalidade da cota mensual de renting do IS e do IRPF. 

Ademais, o habitual é que se poida tamén deducir o 50 % do IVE aplicado á cota, aínda que se se demostra que o vehículo é utilizado exclusivamente para o desenvolvemento da actividade profesional, pódese deducir o 100 % do IVE. 

En definitiva, son moitos os particulares que optan polas moitas vantaxes que lles ofrece un servizo de renting á hora de disporen dun vehículo. No BBVA pomos a disposición dos nosos clientes distintas opcións de renting de coches con todos os gastos de mantemento e seguro incluídos. Se queres saber máis sobre este servizo, visita bbva.es ou achégate a calquera das nosas sucursais.

CTA Rénting 2 CTA Rénting 2
Préstamos - Tamén podería interesarche Préstamos - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Explicámosche como funciona unha reunificación de débedas, ademais das súas vantaxes e inconvenientes.
  • Unha das maiores garantías que ten o banco para asegurar a devolución do préstamo é a nómina.
  • Explicámosche en que consisten os créditos instantáneos e como se pode conseguir un.
Préstamos - Ferramentas Préstamos - Ferramentas

Ferramentas de préstamos

  • Calcula as condicións de financiamento do préstamo que necesitas da man do noso simulador e en tan só 3 minutos.
  • Axudámoste a calcular as condicións de financiamento do teu próximo coche co noso simulador de préstamos especializados.