Minipréstamos: como funcionan e como contratalos

Os minipréstamos están pensados para cubrir as pequenas necesidades de diñeiro que xurdan de maneira puntual.

Os minipréstamos xorden como unha ferramenta de pagamento puntual moi útil para quen ten que afrontar un gasto imprevisto e non dispón de diñeiro para iso. Pola contra, cando se pensa nos préstamos bancarios, o normal é irse a grandes cantidades de diñeiro e a importantes requisitos e condicións de acceso. A compra dun coche, a renovación do fogar...

Este tipo de mini préstamos cobren necesidades de pequenas cantidades de diñeiro, normalmente entre 100 e 1.000 €, a súa tramitación é rápida e non adoita ter grandes requisitos para o cliente. A estas vantaxes de acceso contrapóñense os xuros deste tipo de produtos e as súas condicións de devolución. Repasemos en detalle as súas características.

Báner Superior Préstamo Rápido Báner Superior Préstamo Rápido
Préstamo Rápido sen documentos
Se non es cliente, podes solicitar de 3.000€ a 20.000€ de maneira 100% en liña.

Como se contrata un minipréstamo

Estes minipréstamos adoitan ser concedidos por entidades de crédito asociadas a bancos, non directamente por estes. Así, a forma máis habitual de contratar é a través da Internet. Mediante un sinxelo formulario, o normal é que nos sexan requiridos os nosos datos persoais como nome, apelidos e DNI, número de conta, etcétera.

Ademais, para demostrar que podemos devolver o préstamo, o habitual é requirir tanto un extracto bancario que demostre o estado das nosas contas como un xustificante de ingresos; este pode ser desde unha nómina ao recibo dunha pensión.

Existen produtos, como o Préstamo Rápido de O BBVA, que non requiren documentación. Este tipo de préstamo está pensado para aqueles que necesitan entre 3.000€ e 20.000€.

Outra alternativa para conseguir un minipréstamo é adquirir unha tarxeta de crédito BBVA, coa que poderás adiar as túas compras e pagalas en varias cotas (con xuros), ou mesmo poderás traspasar efectivo da túa tarxeta á túa conta, ata o importe límite que teñas concedido, e despois devolvelo en cómodos prazos canda os xuros.

Xuros e prazo de devolución dun minipréstamo

Como en calquera outro préstamo ou crédito que solicitemos, os xuros asociados a un mini préstamo varían en función da entidade de crédito que os conceda. O normal é encontrar minipréstamos a partir do 1% de xuro diario, aínda que o prezo final do préstamo se adoita indicar a vencemento de 30 días, como por exemplo: custo de 500 € a 30 días. Este tipo de préstamos ten, polo tanto, xuros máis elevados que os que adoitan vir asociados aos préstamos ‘correntes’ por maiores cantidades.

Ademais, a diferenza dos préstamos regulares, o minipréstamo débese de devolver de maneira íntegra pasados 30 días, xa que en caso de atraso entrarán en funcionamento os xuros por demora. Non existe, polo tanto, posibilidade de fraccionar o pagamento.

Dado o seu rédito e o seu rápido vencemento, esta forma de financiamento só está recomendada para clientes que teñan que afrontar un gasto imprevisto ou unha emerxencia e teñan claro que serán capaces de devolver o capital solicitado, xunto cos seus correspondentes xuros, no prazo dun mes. Iso si, ao ter un xuro pechado e un prazo de devolución curto, o cliente sempre sabe cal será o custo exacto do seu préstamo

Báner Central Préstamo Rápido Báner Central Préstamo Rápido
Queres un préstamo?
Solicitao de maneira rápida e 100% en liña. Sexas ou non sexas cliente do BBVA.

Requisitos dun minipréstamo

Unha das vantaxes máis interesantes deste tipo de financiamento é que apenas presenta requisitos de concesión. A diferenza dos préstamos regulares de maiores cantidades de diñeiro, estes pequenos préstamos non esixen ao cliente que presente un aval; tampouco é necesario dispor de nómina, aínda que si dunha fonte de ingresos que o solicitante poida demostrar.

Como as esixencias para acceder a este tipo de préstamos son moi reducidas, estes adoitan outorgarse no mesmo día no que se solicitan e, nalgúns casos, mesmo pasados apenas uns minutos desde que se realiza a solicitude.

CTA Préstamo Rápido CTA Préstamo Rápido
Préstamos - Tamén podería interesarche Préstamos - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Explicámosche como funciona unha reunificación de débedas, ademais das súas vantaxes e inconvenientes.
  • Unha das maiores garantías que ten o banco para asegurar a devolución do préstamo é a nómina.
  • Explicámosche en que consisten os créditos instantáneos e como se pode conseguir un.
Préstamos - Ferramentas Préstamos - Ferramentas

Ferramentas de préstamos

  • Calcula as condicións de financiamento do préstamo que necesitas da man do noso simulador e en tan só 3 minutos.
  • Axudámoste a calcular as condicións de financiamento do teu próximo coche co noso simulador de préstamos especializados.