Entender unha nómina, claves para non te perderes

Descubre os aspectos clave para a correcta xestión dos teus ingresos.
Á hora de xestionar as finanzas persoais, un dos factores fundamentais para calquera usuario é coñecer en detalle os seus propios ingresos. Para poder afrontar as facturas e os gastos cotiáns, non abonda con ser consciente do custo dos mesmos, senón que tamén é necesario saber canto diñeiro vai ingresar na conta, para o que esta dispoñible a nosa calculadora de soldos, e cando vaise a producir ese ingreso. O documento que achega esta información tan valiosa a calquera traballador é a nómina. Se queres entender a túa nómina e descubrir como xestionar de forma eficiente os teus ingresos, segue lendo.
Báner superior Contas sen comisións Báner superior Contas sen comisións

Coñece a Conta En liña sen Comisións

Conceptos básicos dunha nómina

A nómina fai referencia tanto ao documento que detalla todos os datos sobre o salario dun empregado como á cantidade que a empresa aboa ao empregado tras as deducións correspondentes, a cal se coñece como soldo neto. Polo tanto, a nómina é un instrumento vinculante que recolle as obrigas salariais da empresa cara a cada un dos seus empregados.

A frecuencia coa que unha empresa emite as súas nóminas depende das condicións salariais de cada traballador: en concreto, do período de liquidez que aparece indicado no propio documento. O máis habitual é que este período sexa semanal, mensual ou trimestral, aínda que pode variar en función do tipo de contrato. Ademais da data, os datos identificativos da empresa e o empregado, e o selo da empresa, existen tres elementos fundamentais nunha nómina : oa pagamentos (que representan o salario bruto), as deducións ou retencións, e o líquido a percibir ou salario neto.

  • Devindicacións: son as percepcións salariais e extrasalariais do empregado, é dicir, a contía que se debe ao empregado segundo o traballo que realizase. As primeiras inclúen o salario base e calquera outro complemento, retribución por horas extraordinarias ou paga extraordinaria que corresponda ao traballador. Entre as percepcións extrasalariais, cóntase o pagamento de dietas ou as posibles indemnizacións, entre outras.
  • Deducións ou retencións: existe unha serie de deducións que se aplican ao total devindicado para obter o salario neto. Estas son as deducións propias da Seguridade Social e as retencións do IRPF que a empresa paga en nome do empregado. A porcentaxe destas deducións depende das condicións de cotización e das prestacións ás que ten dereito o traballador segundo o seu contrato laboral.
  • Líquido a percibir: dende o punto de vista dos ingresos, este é o dato máis importante para o empregado. O líquido a percibir ou salario neto é a contía que se obtén ao restar as deducións ao total devindicado e, polo tanto, a cantidade que o empregado ha de ser ingresada na súa conta.

A nómina e a conta bancaria

É obvio que para percibir a nómina é esencial dispoñer dunha conta bancaria na que se efectúen os ingresos. Con todo, é importante saber elixir, xa que non todas as contas ofrecen as mesmas prestacións. As contas nómina están deseñadas precisamente para ese fin e, por iso, adoitan ofrecer as condicións idóneas para calquera usuario que desexe domiciliar a súa nómina.

BBVA ofrece as mellores prestacións na súa Conta "Va Contigo". Simplemente con domiciliar unha nómina por un importe igual ou superior a 800 euros, pódese gozar dunha conta sen comisións de mantemento, administración, emisión de tarxeta, transferencias, retirada de efectivo a débito nin emisión de cheques en euros. Así mesmo, ao cumprir con este requisito, o contratante dispón dun equipo de asesoramento ao seu servizo cando o necesite. O Servizo descuberto asociado a esta conta tamén supón unha gran vantaxe á hora de afrontar cargos cando o saldo da conta non é suficiente.

Como lograr unha xestión eficiente dos ingresos da nómina?

Xa que a nómina é un documento con validez legal, é fundamental comprender en profundidade o seu contido e comprobar que todos os datos son correctos. Así mesmo, xestionar correctamente os ingresos é clave á hora de sacar o máximo partido dos mesmos. Así e todo, para moitos usuarios é difícil encontrar o tempo necesario para efectuar todas as súas transaccións, revisar a súa nómina e os movementos en conta e, ademais, tomar decisións financeiras óptimas. Por esta razón, entidades como BBVA poñen a disposición dos seus clientes xestores cos que poden consultar todas as súas dúbidas coa maior comodidade posible.

O Xestor BBVA Contigo é un servizo exclusivo que permite aos clientes de BBVA contactar cun equipo de xestores sen necesidade de acudir á oficina. Este servizo asociado á Conta "Va Contigo" está dispoñible as 24 horas a través da aplicación móbil ou a páxina web de BBVA para resolver calquera consulta relativa á nómina ou a calquera operación financeira que se desexe realizar. A posibilidade de enviar as consultas a través da app permite ademais acceder ao historial de conversacións e revisar de novo calquera interacción anterior. Ademais, tamén é posible contactar co xestor mediante unha chamada telefónica, ou concertar unha cita para reunirse persoalmente con este profesional.

Por outra banda, o Xestor BBVA Contigo pretende simplificar as operacións dos usuarios e permítelles, por exemplo, poder asinar a distancia por medio da app ou a páxina web de BBVA.

Servizo de Mudanza Central Servizo de Mudanza Central
Trae os teus recibos, ingresos e máis
Coñece todo o que podes facer a través do Servizo de Mudanza.

Agora que xa es capaz de entender a túa nómina, é o momento de ir un paso máis aló e contratar os servizos que che permitirán mellorar a xestión dos teus ingresos. Coa Conta "Va Contigo" de BBVA, non só poderás dispoñer das vantaxes do Xestor a distancia BBVA Contigo, senón que ademais poderás realizar todas as túas operacións facilmente en bbva.es ou na aplicación móbil de BBVA esteas onde esteas. Contrátaa en liña hoxe mesmo e comeza a gozar de todas as súas vantaxes.

E se xa tes aberta unha conta noutra entidade e desexas traera a O BBVA, pomos á túa disposición o noso Servizo de Mudanza que se encarga de todo o proceso. Dispoñible tanto en bbva.es como na app de O BBVA, este servizo permíteche, tamén, cambiar os teus ingresos (por exemplo, a túa nómina ou pensión) ou os teus recibos (auga, gas, teléfono, internet, colexios, etc.) de forma cómoda, rápida e sen ningún tipo de custo.

O BBVA non é responsable do contido, veracidade, exactitude, suficiencia, integridade ou actualización deste artigo, xa que foi elaborado por terceiros alleos ao BBVA. O artigo ten valor meramente informativo e orientador, en ningún caso é vinculante nin obrigatorio e non constitúe nin oferta comercial nin compromiso contractual do BBVA.

Creado por Entropy.

Fontes:

https://www.factufacil.es/nomina

https://infoautonomos.eleconomista.es/contratar-trabajadores/como-entender-la-nomina-de-tu-trabajador/

https://debitoor.es/glosario/definicion-nomina

CTA Faite cliente CTA Faite cliente
Contas - Tamén che podería interesar Contas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Axudan a identificar o banco receptor dunha transferencia, garantindo a seguridade do proceso.
  • Puxemos á túa disposición varias funcionalidades en liña que farán máis sinxelas as túas xestións esteas onde esteas.
  • O tempo que tarda en facerse unha transferencia varía. Explicámosche todo o que envolve a esta operación bancaria.
Contas - Ferramentas con calculadora nomea Contas - Ferramentas con calculadora nomea

Ferramentas de contas

  • Calcula o código IBAN de calquera conta bancaria.
  • Calcula rapidamente o teu salario bruto e neto, as retencións que che corresponden ou o importe das túas pagas (mensuais e extra).