Entendre una nòmina, claus per no perdre't

Descobreix els aspectes clau per gestionar correctament els teus ingressos.
A l'hora de gestionar les finances personals, un dels factors fonamentals per a qualsevol usuari és conèixer en detall els seus propis ingressos. Per poder afrontar les factures i les despeses quotidians, no n'hi ha prou amb ser conscient del cost dels mateixos, sinó que també és necessari saber quant diners va per ingressar en el compte, per a la qual cosa aquesta disponible la nostra calculadora de sous, i quan es produirà aquest ingrés. El document que aporta aquesta informació tan valuosa a qualsevol treballador és la nòmina. Si vols entendre la teva nòmina i descobrir com gestionar de forma eficient els teus ingressos, segueix llegint.
Bàner Superior Comptes Sense Comissions Bàner Superior Comptes Sense Comissions

Coneix el Compte Online Sense Comissions

Conceptes bàsics d'una nòmina

La nòmina fa referència tant al document que detalla totes les dades sobre el salari d'un empleat com a la quantitat que l'empresa abona a l'empleat després de les deduccions corresponents, la qual es coneix com sou net. Per tant, la nòmina és un instrument vinculant que recull les obligacions salarials de l'empresa cap a cadascun dels seus empleats.

La freqüència amb què una empresa emet les seves nòmines depèn de les condicions salarials de cada treballador: en concret, del període de liquiditat que apareix indicat en el mateix document. El més habitual és que aquest període sigui setmanal, mensual o trimestral, encara que pot variar en funció del tipus de contracte. A més de la data, les dades identificatives de l'empresa i l'empleat, i el segell de l'empresa, hi ha tres elements fonamentals en una nòmina: les meritacions (que representen el salari brut), les deduccions o retencions, i el líquid a percebre o salari net.

  • Meritacions: són les percepcions salarials i extrasalarials de l'empleat, és a dir, la quantia que es carrega a l'empleat segons el treball que hagi fet. Les primeres inclouen el salari base i qualsevol altre complement, retribució per hores extraordinàries o paga extraordinària que correspongui al treballador. Entre les percepcions extrasalarials, es compta el pagament de dietes o les possibles indemnitzacions, entre d'altres.
  • Deduccions o retencions: hi ha una sèrie de deduccions que s'apliquen al total meritat per obtenir el salari net. Aquestes són les deduccions pròpies de la Seguretat Social i les retencions d'IRPF que l'empresa paga en nom de l'empleat. El percentatge d'aquestes deduccions depèn de les condicions de cotització i de les prestacions a les quals té dret el treballador segons el seu contracte laboral.
  • Líquid a percebre: des del punt de vista dels ingressos, aquesta és la dada més important per a l'empleat. El líquid a percebre o salari net és la quantia que s'obté en restar les deduccions al total meritat i, per tant, la quantitat que ha de ser ingressada en el compte de l'empleat.

La nòmina i el compte bancari

És obvi que, per percebre la nòmina, és essencial disposar d'un compte bancari en què s'efectuïn els ingressos. Tanmateix, és important saber triar, ja que no tots els comptes ofereixen les mateixes prestacions. Els comptes nòmina estan dissenyats precisament per a aquest fi i, per això, solen oferir les condicions idònies per a qualsevol usuari que vulgui domiciliar la seva nòmina.

BBVA ofereix les millors prestacions en el seu Compte Va Contigo. Simplement amb domiciliar una nòmina per un import igual o superior a 800 euros, es pot gaudir d'un compte sense comissions de manteniment, administració, emissió de targeta, transferències, retirada d'efectiu a dèbit i emissió de xecs en euros. Així mateix, en complir aquest requisit, el contractant disposa d'un equip d'assessorament al seu servei quan el necessiti. El Servei desCobert associat a aquest compte també suposa un gran avantatge a l'hora d'afrontar càrrecs quan el saldo del compte no és suficient.

Com aconseguir una gestió eficient dels ingressos de la nòmina?

Atès que la nòmina és un document amb validesa legal, és fonamental comprendre amb deteniment el seu contingut i comprovar que totes les dades són correctes. Així mateix, gestionar correctament els ingressos és clau a l'hora de treure el màxim partit d'aquests. No obstant això, per a molts usuaris és difícil trobar el temps necessari per efectuar totes les seves transaccions, revisar la seva nòmina i els moviments en compte i, a més, prendre decisions financeres òptimes. Per aquesta raó, entitats com BBVA posen a disposició dels seus clients gestors amb els quals poden consultar tots els seus dubtes amb la màxima comoditat possible.

El Gestor BBVA Contigo és un servei exclusiu que permet als clients de BBVA contactar amb un equip de gestors sense necessitat d'acudir a l'oficina. Aquest servei associat al Compte Va Contigo està disponible les 24 hores a través de l'aplicació mòbil o la pàgina web de BBVA per resoldre qualsevol consulta relativa a la nòmina o a qualsevol operació financera que es vulgui fer. La possibilitat d'enviar les consultes a través de l'app permet, a més, accedir a l'historial de converses i revisar novament qualsevol interacció anterior. A més, també és possible contactar amb el gestor mitjançant una trucada telefònica, o concertar una cita per reunir-se personalment amb aquest professional.

D'altra banda, el Gestor BBVA Contigo pretén simplificar les operacions dels usuaris i els permet, per exemple, poder signar a distància per mitjà de l'app o la pàgina web de BBVA.

Servei de Mudança Central Servei de Mudança Central
Porta els teus rebuts, ingressos i més
Coneix tot el que pots fer a través del Servei de Mudança.

Ara que ja ets capaç d'entendre la teva nòmina, és el moment d'anar un pas més enllà i contractar els serveis que et permetran millorar la gestió dels teus ingressos. Amb el Compte Va Contigo de BBVA, no solament podràs disposar dels avantatges del Gestor a distància BBVA Contigo, sinó que, a més, podràs fer totes les teves operacions fàcilment a bbva.es o a l'aplicació mòbil de BBVA siguis on siguis. Contracta'l en línia avui mateix i comença a gaudir de tots els seus avantatges.

I si ja tens oberta un compte en una altra entitat i desitges portar-la a BBVA, posem a la teva disposició el nostre Servei de Mudança que s'encarrega de tot el procés. Disponible tant en bbva.es com en l'app de BBVA, aquest servei et permet, també, canviar els teus ingressos (per exemple, la teva nòmina o pensió) o els teus rebuts (aigua, gas, telèfon, internet, col·legis, etc.) de forma còmoda, ràpida i sense cap tipus de cost.

BBVA no és responsable del contingut, veracitat, exactitud, suficiència, integritat o actualització d'aquest article, ja que l'han elaborat tercers aliens a BBVA. L'article té valor merament informatiu i orientatiu; en cap cas no és vinculant ni obligatori i no constitueix cap oferta comercial o compromís contractual de BBVA.

Creat per Entropy.

Fonts:

https://www.factufacil.es/nomina

https://infoautonomos.eleconomista.es/contratar-trabajadores/como-entender-la-nomina-de-tu-trabajador/

https://debitoor.es/glosario/definicion-nomina

CTA Fes-te Client CTA Fes-te Client
Comptes - També et podria interessar Comptes - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Ajuden a identificar el banc receptor d'una transferència i garantir la seguretat del procés.
  • Hem posat a la teva disposició diverses funcionalitats en línia que faran més senzilles les teves gestions, siguis on siguis.
  • El temps que triga a fer-se una transferència varia. T'expliquem tot el que fa referència a aquesta operació bancària.
Comptes - Eines amb calculadora nomina Comptes - Eines amb calculadora nomina

Eines de comptes

  • Calcula el codi IBAN de qualsevol compte bancari.
  • Calcula ràpidament el teu salari brut i net, les retencions que et corresponen o l'import de les teves pagues (mensuals i extres).