Como funcionan un depósito ou conta a prazo

Descubre como obter rendibilidade garantida polos teus aforros de maneira fácil e sen riscos

Os depósitos son produtos nos que se entrega unha cantidade de diñeiro a unha entidade de crédito durante un tempo determinado. Transcorrido ese prazo, a entidade devólvello, xunto coa remuneración pactada (é dicir, os xuros).

Os contratos de depósito a prazo inclúen a posibilidade de dispor do investido no depósito antes de que pase o prazo acordado, a cambio dunha penalización ou dunha comisión que estarán recollidas no seu contrato.

Sabes como funcionan os depósitos en xeral? Coñeces a diversidade de ofertas que existen para aforrar diñeiro? Compróbao por ti mesmo neste artigo no que, ademais de explicarche o que é unha conta a prazo, che contamos onde podes investir de maneira efectiva os aforros.

Báner superior Contas sen comisións Báner superior Contas sen comisións

Coñece a Conta En liña sen Comisións

A oferta de depósitos bancarios e contas remuneradas

A oferta de depósitos bancarios e contas remuneradas é moi ampla na actualidade, existindo interesantes produtos bancarios a disposición dos clientes.

Antes de proceder a contratar un depósito, no entanto, é recomendable reflexionar acerca das intencións de aforro. É dicir, canto e como queres aforrar? E, o que é máis importante, durante canto tempo?

En primeiro lugar, os depósitos bancarios adoitan obviar calquera tipo de risco para o investidor, isto é, a súa contratación garante, sempre que non se queira cobrar antes de tempo, unha rendibilidade desde o momento da contratación. Os prazos de recuperación, polo tanto, son un elemento clave para determinar a rendibilidade que xerará o capital investido. Isto supón que un depósito que o investidor se comprometa a non tocar en cinco anos xerará, posiblemente, uns xuros maiores que aquel en que o prazo se reduza a, apenas, uns poucos meses. Neste sentido, existen depósitos a prazo fixo que se poden contratar cun prazo de vencemento moi curto, sendo variable e adaptándose ás necesidades do cliente.

Falando dunha conta a prazo e dun depósito, naturalmente, non se pode esquecer tampouco a opción das contas remuneradas. Esta versión dunha conta para aforrar comparte cos depósitos a súa carencia de risco e, ademais, obvia a necesidade establecida nos depósitos de fixar un prazo mínimo de rescate. Nunha conta remunerada, polo tanto, o xuro é xerado a partir do capital dispoñible nela e o diñeiro pode ser rescatado en calquera momento polo titular. Loxicamente, os xuros aquí adoitan ser máis baixos que no caso dos depósitos, mais non por iso resultan menosprezables debido á flexibilidade que presentan para o investidor.

Un mundo diferente ao dos depósitos, porén, é o que se agocha detrás dos plans de aforro a longo prazo, como por exemplo o que propoñen os plans de pensións. Neste tipo de plans, as condicións de rescate son bastante máis esixentes, xa que, en caso de non se dar un rescate por xubilación, terán que argumentarse razóns extraordinarias para a súa liberación como, por exemplo, unha repentina situación de desemprego ou unha incapacidade laboral. Non obstante, neste tipo de plans de aforro si que é posible introducir o factor risco no investimento.

A conta a prazo e a súa razón de ser

En depósitos ou en contas a prazo, o investidor nunca alcanzará rendibilidades tan elevadas como, por exemplo, ao investir en arriscados activos de bolsa. O seu perfil, polo tanto, adáptase en primeira liña a investidores conservadores e precavidos que, sen intención de se lucraren, só queren percibir unha certa rendibilidade polo seu capital. Este feito fai que este risco baixo (pero non ausente, porque existen comisións de penalización) sexa unha das grandes características dos depósitos.

As rendibilidades dos depósitos anúncianse segundo a taxa anual equivalente (TAE) e o tipo de xuro nominal (TIN), que son as dúas varas de medir que adoitan servir para comparar e clasificar os depósitos segundo a súa capacidade de producir rendibilidade. No caso da TAE considérase unha rendibilidade porcentual de índole anual para o diñeiro investido en caso da súa recuperación dentro do prazo acordado, é dicir, ao se producir o vencemento do depósito.

Desta forma, o funcionamento dos depósitos presenta unha operatividade máis fácil de entender que a que rexe investimentos máis arriscados como poden ser as compras de accións. O seu seguimento é sinxelo e as súas variables apenas representativas, de modo que, unha vez contratado, só haberá que esperar á data prevista para percibir a rendibilidade. Este momento chámase “liquidación de xuros” e adoita producirse na data de vencemento do depósito, aínda que o cliente pode fichar outro período de liquidación. No caso das contas remuneradas, de maneira mensual, trimestral, semestral ou anual.

Non está de máis, tamén, facer aquí unha referencia ao Fondo de Garantía de Depósitos, un organismo que protexe os investidores e que se faría cargo de devolverlles o diñeiro no suposto caso de quebra da institución depositaria. Aínda que o límite de compensación ascende a 100.000 € por persoa, este feito non deixa de ser clave para valorar a súa importancia e realzar a súa seguridade.

Báner central Non comisións Báner central Non comisións

0 € en comisións pola túa conta e tarxeta.

Coñece a Conta En liña sen Comisións

Como e onde contratar un depósito?

Todos os bancos ofrecen ofertas de depósito, agora ben, á hora de contratar unha oferta puntual, é moi importante non deixarse levar por suxestivos xuros que prometen altísimas rendibilidades, aínda que só para un par de meses. Este feito, polo tanto, fai que mereza a pena confiar os aforros a entidades de prestixio con programas serios.

Neste sentido, por exemplo, o BBVA ofréceche o Depósito Online 13 meses. Ademais dunha sinxela tramitación, que se pode realizar en liña mediante un dispositivo con conexión a Internet, as rendibilidades garantidas que outorgarán ao investidor estes produtos permiten situalos entre as contas a prazo líderes do mercado.

Se estás, polo tanto, pensando en investir nun depósito, non deixes de acceder á calculadora de depósitos que encontrarás en bbva.es. En poucos pasos poderás recibir unha oferta feita á túa medida para o teu desexado investimento. Para facelo, introduce a cantidade que desexas investir, o prazo ao que te queres comprometer e, se a oferta te convence, realiza desde a mesma web a súa tramitación. Así de fácil e de sinxelo.

CTA Faite cliente CTA Faite cliente
Contas - Tamén che podería interesar Contas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Axudan a identificar o banco receptor dunha transferencia, garantindo a seguridade do proceso.
  • Puxemos á túa disposición varias funcionalidades en liña que farán máis sinxelas as túas xestións esteas onde esteas.
  • O tempo que tarda en facerse unha transferencia varía. Explicámosche todo o que envolve a esta operación bancaria.
Contas - Ferramentas Contas - Ferramentas

Ferramentas de contas