Com funciona un dipòsit o compte a termini

Descobreix com obtenir rendibilitat garantida pels teus estalvis de manera fàcil i sense riscos

Els dipòsits són productes en què es lliura una quantitat de diners a una entitat de crèdit durant un temps determinat. Transcorregut aquest termini, l'entitat us els torna, juntament amb la remuneració pactada (és a dir, els interessos).

Els contractes de dipòsit a termini inclouen la possibilitat de disposar del que s'ha invertit en el dipòsit abans que acabi el termini acordat, a canvi d'una penalització o d'una comissió que estaran recollides en el contracte.

Saps com funcionen els dipòsits en general? Coneixes la diversitat d'ofertes que hi ha per estalviar diners? Comprova-ho per tu mateix en aquest article, on, a més d'explicar-te el que és un compte a termini, t'expliquem on pots invertir de manera efectiva els teus estalvis.

Bàner Superior Comptes Sense Comissions Bàner Superior Comptes Sense Comissions

Coneix el Compte Online Sense Comissions

L'oferta de dipòsits bancaris i comptes remunerats

L'oferta de dipòsits bancaris i comptes remunerats és molt àmplia avui dia, amb interessants productes bancaris a disposició dels clients.

Abans de procedir a contractar un dipòsit, tanmateix, és recomanable reflexionar sobre les intencions d'estalvi. És a dir, quant i com vols estalviar? I, el que és més important, durant quant temps?

En primer lloc, els dipòsits bancaris acostumen a obviar qualsevol tipus de risc per a l'inversor, és a dir, la seva contractació garanteix, sempre que no es vulgui cobrar abans de temps, una rendibilitat des del moment de la contractació. Els terminis de recuperació, per tant, són un element clau per determinar la rendibilitat que generarà el capital invertit. Això suposa que un dipòsit en què l'inversor es comprometi a no tocar els diners en cinc anys generarà, possiblement, uns interessos més alts que un en què el termini es redueixi a, amb prou feines, uns quants mesos. En aquest sentit, hi ha dipòsits a termini fix, que es poden contractar amb un termini de venciment molt curt, variable i adaptat a les necessitats del client.

Parlant d'un compte a termini i d'un dipòsit, naturalment, no es pot oblidar, tampoc, l'opció dels comptes remunerats. Aquesta versió d'un compte per estalviar comparteix, amb els dipòsits, la seva carència de risc i, alhora, obvia la necessitat establerta en els dipòsits de fixar un termini mínim de rescat. En un compte remunerat, per tant, l'interès es genera a partir del capital disponible en aquest, i el titular pot rescatar els diners en qualsevol moment. Lògicament, els interessos aquí solen ser més baixos que en el cas dels dipòsits, però no per això resulten menyspreables, atesa la flexibilitat que presenten a l'inversor.

Un món diferent del dels dipòsits, tanmateix, és el que s'amaga darrere dels plans d'estalvi a llarg termini, com per exemple el que proposen els plans de pensions. En aquest tipus de plans, les condicions de rescat són força més exigents, ja que, si no es produeix un rescat per jubilació, caldrà argumentar raons extraordinàries per al seu alliberament com, per exemple, una sobtada situació d'atur o una incapacitat laboral. Tanmateix, en aquest tipus de plans d'estalvi sí que és possible introduir el factor risc en la inversió.

El compte a termini i la seva raó de ser

En dipòsits o en comptes a termini, l'inversor mai no assolirà rendibilitats tan elevades com, per exemple, invertint en arriscats actius de borsa. El seu perfil, per tant, s'adapta en primera línia a inversors conservadors i cauts que, sense intenció de lucrar-se, només volen percebre una certa rendibilitat pel seu capital. Aquest fet fa que aquest risc baix (però no absent, perquè hi ha comissions de penalització) sigui una de les grans característiques dels dipòsits.

Les rendibilitats dels dipòsits s'anuncien segons la taxa anual equivalent (TAE) i el tipus d'interès nominal (TIN), que són les dues vares de mesurar que solen servir per comparar i categoritzar els dipòsits segons la seva capacitat de produir rendibilitat. En el cas de la TAE es considera una rendibilitat percentual d'índole anual per als diners invertits en cas de la seva recuperació dins el termini acordat, és a dir, en produir-se el venciment del dipòsit.

D'aquesta manera, el funcionament dels dipòsits presenta una operativitat més fàcil d'entendre que la que regeix les inversions més arriscades, com pot ser la compra d'accions. El seu seguiment és senzill i les seves variables amb prou feines representatives, de manera que, una vegada contractat, només caldrà esperar la data prevista per percebre la rendibilitat. Aquest moment s'anomena “liquidació d'interessos” i acostuma a liquidar-se en la data de venciment del dipòsit, encara que el client pot fitxar un altre període de liquidació. En el cas dels comptes remunerats, de manera mensual, trimestral, semestral o anual.

No sobra, tampoc, fer una referència, aquí, al fons de garantia de dipòsits, un organisme que protegeix els inversors i que es faria càrrec de tornar-los els diners en cas de fallida de la institució dipositària. Per bé que el límit de compensació és de 100.000 € per persona, aquest fet no deixa de ser clau per valorar la seva importància i realçar la seva seguretat.

Bàner Central No Comissions Bàner Central No Comissions

0 € en comissions pel teu compte i targeta.

Coneix el Compte Online Sense Comissions

Com i on contractar un dipòsit?

Tots els bancs tenen ofertes de dipòsit. Ara bé, a l'hora de contractar una oferta puntual, és molt important no deixar-se endur per suggerents interessos que prometen altíssimes rendibilitats, si bé només durant un parell de mesos. Aquest fet, per tant, fa que valgui la pena confiar els estalvis a entitats de prestigi amb programes seriosos.

En aquest sentit, per exemple, BBVA t'ofereix el Dipòsit Online 13 mesos. A més d'una senzilla tramitació, que es pot fer en línia mitjançant un dispositiu amb connexió a Internet, les rendibilitats garantides que aquests productes atorgaran a l'inversor permeten situar-los entre els comptes a termini líders del mercat.

Si estàs, per tant, pensant a invertir en un dipòsit, no deixis d'accedir a la Calculadora de dipòsits que trobaràs a BBVA.es. En pocs passos podràs rebre una oferta feta a mida per a la teva desitjada inversió. Per fer-ho, introdueix la quantitat que vols invertir, el termini al qual et vols comprometre i, si l'oferta et convenç, procedeix des del mateix web a fer-ne la tramitació. Així de fàcil i de senzill.

CTA Fes-te Client CTA Fes-te Client
Comptes - També et podria interessar Comptes - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Ajuden a identificar el banc receptor d'una transferència i garantir la seguretat del procés.
  • Hem posat a la teva disposició diverses funcionalitats en línia que faran més senzilles les teves gestions, siguis on siguis.
  • El temps que triga a fer-se una transferència varia. T'expliquem tot el que fa referència a aquesta operació bancària.
Comptes - Eines Comptes - Eines

Eines de comptes