Como investir en bolsa: guía para principiantes

Explicámosche as principais claves para que comeces a investir en bolsa

Pensaches en investir en bolsa, pero non sabes nin por onde empezar? Interésache o mundo bolsista, pero cres que é algo complicado e inaccesible? Non te preocupes: no BBVA intentamos explicarcho paso a paso.

En primeiro lugar, hai que sinalar que os ingresos da bolsa se xeran principalmente de dúas maneiras: comprando accións dunha compañía e vendéndoas cando suba o seu prezo (ao que chamamos plusvalías), ou ben a través dos dividendos, que son os beneficios que as empresas reparten entre os seus accionistas.

En segundo lugar, aínda que a longo prazo a bolsa poida constituír un investimento moi rendible, hai que coñecela ben e operar con criterio; non podemos esquecer que se trata dun investimento en renda variable, ben á alza, pero tamén ás veces á baixa. Non se pode coñecer de antemán a rendibilidade dunha acción, por iso é recomendable investir só aquela cantidade que non vaiamos necesitar a curto prazo, e que establezas os teus límites. Pode ocorrer que, á hora de vender, obteñas polas túas accións un prezo menor ao que pagaches por elas.

Por último, hai que ter en conta que as ganancias obtidas na bolsa tributan. Se mantés o teu investimento máis dun ano, a ganancia non estará suxeita a retención e gravará a un 21 %. Se pola contra estas ganancias xeráronse en menos dun ano, sumaranse ás rendas do traballo e tributarán ao tipo que corresponda. Ademais, pasados os 1.500 primeiros euros, os dividendos tamén tributarán un 21 %. Esta fiscalidade é para territorio común, xa que as facendas forais teñen outra porcentaxe de tributación.

As operacións en bolsa, como comprar e vender accións, tamén comportan unhas comisións que varían segundo a entidade bancaria. Se te vas animar a investir en bolsa, no BBVA contamos coas ferramentas necesarias para que poidas investir de forma cómoda e segura.