Como operar coas regras de Programa a túa Conta

Explicámosche a mellor forma de tirar partido a este novo servizo.

Controlar as contas debería ser unha das prioridades de calquera aforrador. No BBVA somos conscientes disto e, para conseguilo, ofrecémosche o servizo Programa a túa conta, que che permite automatizar diferentes funcións dentro da túa conta para que sempre estea baixo control. Podes, por exemplo, enviar a outra conta de aforros a porcentaxe que queiras da túa nómina, do teu saldo a fin de mes ou dos teus orzamentos, activar a función de arredondamento en compras ou establecer un saldo mínimo e un máximo.

Todas estas ferramentas, que che permiten ter un maior control sobre a túa conta, son fáciles de pór en marcha e, ademais, non implican ningún tipo de custo nin comisión. Iso si, para utilizalas necesitas ser titular de, polo menos, dúas contas BBVA (e, ademais, necesitarás que unha das contas estea asociada a unha tarxeta de débito).

Báner superior Programa a túa conta Báner superior Programa a túa conta
Aforra con Programa a túa conta
Utiliza as súas 6 regras e cumpre as túas metas de forma rápida e sinxela

Activa as túas regras

Se o explicado anteriormente che pareceu sinxelo, a activación das distintas regras continúa na mesma liña. Primeiro, deberás acceder a cada regra. Unha vez dentro, encontrarás unha breve descrición dela e diferentes campos nos que introducir: o número da conta de orixe, o número da conta de destino e a posibilidade de activar notificacións. Todas funcionan do mesmo modo salvo a de Saldo mínimo, na que deberás marcar que límite queres asignar na conta de orixe.

Para saber como están indo as regras que activaches, serache enviada a ti e a todos os titulares da conta unha notificación ‘push’ cada vez que se execute a devandita regra (excepto a do arredondamento, que che enviará unha notificación semanal co que aforraches na semana anterior). Tamén che será enviado un aviso periódico co total aforrado durante os tres meses anteriores, que poderás activar ou desactivar cando queiras na sección de ‘Avisos e alertas’. Ademais, a través da sección ‘Regras’ podes obter información máis específica. E se o que queres é información dos teus traspasos, pódela ver reflectida na túa conta de destino no seguinte día hábil.

Regras e dúbidas

A regra Aforro en nómina é a funcionalidade que che permite, unha vez que recibes a nómina ou pensión, traspasar unha porcentaxe a outra conta para aforrala. Podes dala de alta aínda que non teñas nómina ou pensión e activarase no momento en que comeces a percibila.

A de Saldo máximo é moi parecida. Deberás fixar un límite máximo na túa conta de orixe e, unha vez que ese límite se exceda, traspásase directamente a outra conta de destino que teñas pensada para aforrar.

A de Saldo mínimo é similar, pero á inversa: tes que pór un saldo límite, pero por abaixo, o que che axudará a conseguir que o diñeiro da túa conta nunca sexa demasiado baixo ou quede en descuberto. Para iso, deberás asociar unha conta de orixe desde onde se traspase saldo á túa conta de destino. Podes aplicar esta regra a calquera tipo de conta, agás na Conta Valores BBVA. Ademais, hai que saber que esta regra non garante que poidas evitar descubertos na túa conta, xa que depende de que haxa saldo suficiente na conta de orixe que seleccionases. Tamén é bo coñecer que non se executará se non hai saldo suficiente na conta de orixe para levala a cabo.

No relativo ao Arredondamento, aforras con cada compra que fagas coa tarxeta de débito que o ten activado. Así, ao facer o pagamento, redondéase ao seguinte euro e os céntimos de diferenza traspásanse á conta de destino que solicites. Por exemplo: ao realizar unha compra de 5,20 €, aparecerá na túa tarxeta un cargo con ese importe e o arredondamento ata 6 euros (0,80 €) mostrarase como un traspaso. Ao final de cada día súmanse todos os arredondamentos producidos e traspásase a cantidade resultante da conta asociada á conta de destino que escolleses. Poderás ver reflectidos estes traspasos na túa conta de destino no seguinte día hábil e, por suposto, non teñen ningún custo. Pero, que pasa se devolves a compra feita? Neste caso, o diñeiro permanece na conta de destino que escolleses e, se o queres devolver á tarxeta asociada, debes facelo manualmente.

Con Aforro fin de mes podes pór un límite ao saldo da túa conta ao final do mes que se pasará automaticamente a outra conta destino. Desta maneira, aforrar de forma pasiva mes a mes resultarache máis sinxelo.

Por último, con Aforro en orzamentos poderás trasladar a outra conta o diñeiro que sobre dos teus orzamentos. A través de Bconomy podes crear unha serie de orzamentos que che axudarán a organizar mellor o teu diñeiro. Se nalgún mes non gastas o que orzaras, ese saldo sobrante será traspasado de maneira automática á conta de destino que seleccionases.

Báner centro Programa a túa conta Báner centro Programa a túa conta
Conta Metas BBVA
A conta que che axuda a alcanzar os teus obxectivos de aforro.

Adaptadas a ti

As regras están pensadas para o teu beneficio. Isto fai que non teñas que preocuparte por que estas fagan que o saldo da túa conta quede en descuberto. De feito, no caso de que a conta de orixe non teña o saldo necesario para levar a cabo a regra, esta non se executará.

Tamén pensamos a solución por se as regras entran en conflito de intereses. Se isto acontece, a de Saldo mínimo ten prioridade sobre o resto xa que se executa en primeiro lugar. Tras ela, poríanse en marcha o resto de regras activadas sempre que exista saldo suficiente na conta de orixe.

CTA Programa a túa conta CTA Programa a túa conta