Cálculo da paga extra e outras claves da túa nómina

Unha axuda extra para aforrar.

Recibir a paga extra é unha alegría para calquera traballador. Máis dado o momento en que se produce, case sempre antes das vacacións do verán e en Nadal, épocas en que os gastos adoitan medrar moito. 

Pero non todos son boas noticias porque, sabes canto diñeiro súpónche cada unha das pagas? Antes de responder á pregunta, e de explicarche como facer o cálculo da paga extra, desde BBVA dámosche algúns detalles sobre ela para axudarche a entender o seu funcionamento.

Báner superior Programa a túa conta Báner superior Programa a túa conta
Aforra con Programa a túa conta
Utiliza as súas 6 regras e cumpre as túas metas de forma rápida e sinxela

Que son?

As pagas extraordinarias (ou pagas de beneficios) son un dereito reflectido no artigo 31 do Estatuto dos Traballadores. O normal é gozar de 2 ao ano aínda que, segundo o convenio colectivo, pódese establecerse un número maior ou ratearse (incluírse na túa nómina mensual). 

Calquera das opcións mencionadas, ademais de estar reflectida no convenio, debe contar no beneplácito de empresario e traballador.

De onde proceden?

Teñen a súa orixe na década dos 40. A primeira que se cobrou foi no 44 e foi o equivalente a unha semana de salario. 

Percibiuse en decembro dese ano como unha axuda cos gastos extra que carrexaban o Nadal. Un feito puntual que, co tempo, aprobouse para levarse a cabo cada ano nas mesmas datas.

Cando debo recibiras?

Segundo o Estatuto dos Traballadores, unha das pagas extras recíbese durante as festividades do nadal e a outra se fixa de acordo co convenio colectivo correspondente ou por un acordo entre o empresario e os seus traballadores (sendo a previa ao verán a época máis habitual). En caso de teras rateadas, non recíbelas en ningún dos dous momentos, ao dividirse a contía total de forma equitativa ao longo dos 12 meses do ano. 

Outro aspecto importante a ter en conta é que a chamada "regra da devindicación "que reflicte que o seu cobramento completo se realiza se levas todo o ano con contrato na empresa. Senón, o traballador recibe a paga extra en relación ao tempo que traballou o ano anterior conforme á data de cobramento da mesma . Iso significa que se o pagamento se realiza un 30 de xuño, comeza a devengarse o 1 de xullo do ano anterior.

Como calcúlase a paga extra?

A paga extra adoita ser equivalente ao salario base. Un feito que debe estar reflectido no convenio, xa que tamén se pode acordar a recepción dun plus. Tamén é necesario indicar a pauta da contía e ter en conta que, como mínimo, deben de ser de 30 días do salario base. 

Que pasa se levas menos dun ano traballando na empresa? Calcúlase de acordo cos días que traballases. Basta con multiplicar o diñeiro da paga polas xornadas que traballases e dividiro entre os días do período de paga extra.

Báner centro Programa a túa conta Báner centro Programa a túa conta
Conta Metas BBVA
A conta que che axuda a alcanzar os teus obxectivos de aforro.

Unha axuda para aforrar?

A paga extra úsase, normalmente, como unha axuda para o crecemento nos gastos que xeran o verán e as festas do nadal. Pero, e se en vez de gastara aforrásela? Supoñen un bo plus económico que, con pouco, pode terminar sendo un incentivo de cara a comezar unha meta de aforro. 

Se optas por iso, BBVA pon á túa disposición a Conta Metas BBVA. Sinxela de usar, basta con abrira, asignara un nome, a cifra que queres alcanzar e o tempo que estimaches oportuno para conseguiro. E sempre co diñeiro á túa disposición e sen comisións de mantemento.

CTA Programa a túa conta CTA Programa a túa conta