Automatizar o aforro: máis fácil do que pensas

Unha axuda para aforrar.

Un dos desacertos máis recorrentes dun aforrador é gardar o diñeiro que lle sobra ao final do mes de forma “manual”. Un plan de aforro que adoita desembocar, co tempo, en desbaratamento e nun máis que probable abandono ao ser complicado seguir a rutina que este método esixe para cumprir co obxectivo. 

Ante este problema, a mellor solución é automatizar o aforro. Trátase dunha acción moi sinxela coa que mecanizas o traspaso dos teus aforros a outra conta, evitando ter que estar pendente. Unicamente debes configurar na túa conta, a través de nosa app ou de bbva.es, os parámetros de aforro que fixaches. Tras iso, o BBVA fará o resto. Máis sinxelo do que nunca pensaches. 

A única dificultade á hora de o pór en marcha é decidir a cantidade que queres dedicar ao aforro. Recomendámosche que sexas realista e os axustes aos teus ingresos e ao obxectivo de aforro. Se non estás moi seguro a respecto diso, podes aplicar o modelo 50/30/20, de gran prestixio mundial pola súa sinxeleza. Baséase nunha regra de porcentaxes: o 50% das túas ganancias mensuais é dedicado aos gastos fixos, o 30% aos persoais e o 20%, ao aforro. É importante que marques ben a diferenza entre os distintos tipos de gasto que tes para poderes levar a cabo o teu plan de aforro sen ningún imprevisto.

Báner superior Programa a túa conta Báner superior Programa a túa conta
Aforra con Programa a túa conta
Utiliza as súas 6 regras e cumpre as túas metas de forma rápida e sinxela

Automatizar a túa conta

Automatizar o aforro non só che axuda a crear un peto. Tamén che facilita ter a túa conta controlada. O BBVA dispón de 2 ferramentas, incluídas na app, dedicadas a axudarche con iso: Programa a túa conta e Bconomy. 

Programa a túa conta: servizo exclusivo no BBVA que che proporciona a posibilidade de xestionar o aforro a través das súas 6 regras: Aforro en nómina, Fin de mes e en Orzamentos, Arredondamento e Saldo mínimo e Máximo. Sen comisións, as 3 primeiras opcións contan con moitas similitudes e unha única diferenza: unha permíteche traspasar automaticamente unha porcentaxe da túa nómina conforme é ingresada, outra a partir do saldo da conta que che quede ao final do mes e a última do sobrante dos orzamentos que creases con Bconomy. Saldo mínimo, e máximo, son alternativas nas que fixas un límite (por abaixo ou arriba) para que, no momento en que se supere, se transfira diñeiro desde/a unha conta aforro para establecer a normalidade na conta habitual. 

Por último, a regra do Arredondamento permíteche acceder ao coñecido microaforro. Así, e por cada compra que realices coa tarxeta de débito (e cuxa cantidade non sexa exacta), “os trocos” ata completar o seguinte euro serán transferidos á túa conta de aforros. Así, se pagas unha camiseta de 7,65 €, os 35 céntimos ata completar os 8 € serán os que use esta regra para o aforro.

Conta enfocada ao aforro

Bconomy: Se Programa a túa conta está máis enfocada a automatizar o aforro, Bconomy permíteche ter un maior control sobre os gastos. Esta ferramenta analízache os investimentos mensuais por categorías e subcategorías para que poidas detectar os desembolsos innecesarios co fin de eliminalos. 

Tamén che ofrece a posibilidade de crear orzamentos de gasto para que organices mellor o teu diñeiro e compáraos con persoas con características parecidas ás túas para ver se podes aforrar máis en determinadas áreas.

Báner centro Programa a túa conta Báner centro Programa a túa conta
Conta Metas BBVA
A conta que che axuda a alcanzar os teus obxectivos de aforro.

Unha conta para aforrar

No BBVA dispomos da Conta Metas BBVA, creada para facilitarche os teus obxectivos de aforro. Logo de abrila, tes que indicarlle un nome, o montante que queres aforrar e a data que estimaches para cumprir o obxectivo. En función destes datos, mándache notificacións para informarte sobre o cumprimento das túas metas. Non ten ningunha comisión e, por suposto, podes acceder ao teu diñeiro no momento en que o necesites.
CTA Programa a túa conta CTA Programa a túa conta