Automatitzar l'estalvi: més fàcil del que et penses

Una ajuda per estalviar.

Un dels desencerts més recurrents d'un estalviador és guardar els diners que li sobren a final de mes de forma “manual”. Un pla d'estalvi que sol desembocar, amb el temps, en desgavell i en un més que probable abandonament, en ser complicat seguir la rutina que aquest mètode exigeix per complir l'objectiu. 

Davant d'aquest problema, la millor solució és automatitzar l'estalvi. Es tracta d'una acció molt senzilla amb la qual mecanitzes el traspàs dels teus estalvis a un altre compte, evitant haver d'estar pendent. Únicament has de configurar en el teu compte, a través de la nostra app o de bbva.es, els paràmetres d'estalvi que t'has fixat. Després d'això, BBVA farà la resta. Més senzill del que mai no vas pensar. 

L'única dificultat a l'hora de posar-lo en marxa és decidir la quantitat que vols dedicar a l'estalvi. Et recomanem que siguis realista i l'ajustis als teus ingressos i a l'objectiu d'estalvi. Si no estàs molt segur sobre això, pots aplicar el model 50/30/20, de gran prestigi mundial per la seva senzillesa. Es basa en una regla de percentatges: el 50% dels teus guanys mensuals es dediquen a les despeses fixes, el 30% a les personals i el 20%, a l'estalvi. És important que marquis bé la diferència entre els diferents tipus de despesa que tens perquè puguis dur a terme el teu pla d'estalvi sense cap imprevist.

Bàner Superior Programa el teu Compte Bàner Superior Programa el teu Compte
Estalvia amb Programa el teu Compte
Utilitza les seves 6 regles i compleix les teves metes de forma ràpida i senzilla

Automatitzar el teu compte

Automatitzar l'estalvi no solament t'ajuda a crear una guardiola. També et facilita tenir el teu compte controlat. BBVA disposa de 2 eines, incloses a l'app, dedicades a ajudar-te amb això: Programa el teu Compte i Bconomy. 

Programa el teu Compte: servei exclusiu a BBVA que et proporciona la possibilitat de gestionar l'estalvi a través de les seves 6 regles: Estalvi en Nòmina, Final de Mes i en Pressupostos, Arrodoniment i Saldo Mínim i Màxim. Sense comissions, les 3 primeres opcions compten amb moltes similituds i una única diferència: una et permet traspassar automàticament un percentatge de la teva nòmina segons és ingressada, una altra a partir del saldo del compte que et quedi a finals de mes i l'última del sobrant dels pressupostos que hagis creat amb Bconomy. Saldo mínim, i màxim, són alternatives en què fixes un límit (per avall o per amunt) perquè, en el moment que se sobrepassi, es transfereixin diners des de / a un compte d'estalvi de cara a establir la normalitat en el compte habitual. 

Finalment, la regla de l'Arrodoniment et permet accedir al conegut microestalvi. Així, i per cada compra que facis amb la teva targeta de dèbit (i la quantitat de la qual no sigui exacta), “els canvis” fins a completar l'euro següent es transferiran al teu compte d'estalvis. Així, si pagues una samarreta de 7,65 €, els 35 cèntims fins a completar els 8 € seran els que utilitzi aquesta regla per a l'estalvi.

Compte enfocat a l'estalvi

Bconomy: Si Programa el teu Compte està més enfocada a automatitzar l'estalvi, Bconomy et permet tenir més control sobre les despeses. Aquesta eina et desglossa les inversions mensuals per categories i subcategories perquè puguis detectar els desemborsaments innecessaris de cara a eliminar-los. 

També t'ofereix la possibilitat de crear pressupostos de despesa perquè organitzis millor els teus diners i els compara amb persones amb característiques semblants a les teves per veure si pots estalviar més en determinades àrees.

Bàner Centre Programa el teu Compte Bàner Centre Programa el teu Compte
Compte Metes BBVA
El compte que t'ajuda a aconseguir els teus objectius d'estalvi.

Un compte per estalviar

A BBVA disposem del Compte Metes BBVA, creat per facilitar-te els teus objectius d'estalvi. Tan bon punt l'obris, hi has de posar un nom, la quantitat que vols estalviar i la data que has estimat per complir l'objectiu. En funció d'aquestes dades, t'envia notificacions per informar-te sobre el compliment de les teves metes. No té cap comissió i, per descomptat, pots accedir als teus diners en el moment que ho necessitis.
CTA Programa el teu Compte CTA Programa el teu Compte