Que é a "Fraude ao CEO "?

Explicámosche como protexerche ante calquera das súas variantes.

A denominada "Fraude ao CEO "é un tipo de estafa realizada a través de correo electrónico en que se suplanta a un directivo dunha entidade para solicitar a un empregado do departamento financeiro que realice unha transferencia confidencial e urxente, a miúdo a un banco fóra de Europa, e que non siga os procedementos de autorización habituais. O diñeiro chegará a outros países, o que complica considerablemente as operacións de cancelación e de arrastre.

Hoxe en día existe unha nova variante desta estafa . A Fraude ao CEO tamén pode realizarse mediante o envío dun correo electrónico suplantando ao provedor de servizo da entidade , que comunica un novo número de conta onde, a partir dese momento, débense realizar os aboamentos relativos ao pagamento de facturas.

A continuación proporcionámosche unha serie de recomendacións para evitar ser vítima dunha estafa deste tipo:

  • Revisa o enderezo de correo electrónico do remitente para comprobar que se trata do seu enderezo real. Os estafadores envían as súas comunicacións desde enderezos de correo electrónico que simulan ser as auténticas, polo que deberás prestar atención ao contido que aparece despois da @ “”.
  • Revisa a redacción do texto , tendo en conta que o contido destes emails adoita presentar erros gramaticais e de ortografía.
  • Extrema as precaucións cando as instrucións do correo electrónico sexan inusuais, moi urxentes e confidenciais.
  • Contacta, vía telefónica ou outra canle, co remitente para confirmar que realmente é el quen solicitou a operación, pero non fágalo respondendo ao correo recibido.
  • Contacta, vía telefónica ou outra canle, co remitente para confirmar o novo número de conta en que solicita que fagas o pagamento, pero non fágalo respondendo ao correo recibido.
  • Evita publicar enderezos de correo electrónico corporativos na Internet e compartiras con persoas que non sexan da túa confianza. 
  • Non compartas información relativa ao organigrama da túa empresa con terceiros.
  • Non descargues arquivos adxuntos nomeados como "factura", "orde de pagamento", "orde de compra", etc. se recibes un correo electrónico que che resulte sospeitoso.