Catherine L'Ecuyer

Investigadora educativa

"As pantallas prexudican a educación dos nenos"

Podes ver o vídeo completo aquí.

No 2017, a Asociación Pediátrica Canadense recomendou que antes dos dous anos, nada de pantalla, e dos dous aos cinco anos, menos dunha hora ao día. E, engadiu, que teñen que ser contidos, como é lóxico, que están adecuados á idade do neno. Non tanto a nivel de contido como do ritmo.

Os nenos aprenden das interaccións con humanos, non con pantallas. Encontrarse cunha ollada, conectar con ela...

É un desatino afirmar que adiantar o uso das novas tecnoloxías fomenta o uso responsable das novas tecnoloxías. É como dicirlle a un neno pequeno que tome un vasiño de auga dunha boca de incendio e, ademais, sen que o salpique. A mellor preparación para o mundo online é o mundo offline, o mundo real.

"Non existen educadores perfectos, só existen aqueles que, escudándose detrás da autoridade, finxen selo. A idea é que os alumnos teñen que ver que os seus mestres, os seus pais, están ao servizo da súa educación, non que os alumnos están ao servizo do cumprimento dunhas normas estritas"

O educador transmite coñecemento, pero non xera verdades. Para ter autoridade verdadeira, un educador ten que saber perdoar e pedir perdón. Os alumnos, os fillos, teñen que ver que os seus mestres, os seus pais, non actúan motivados polo desexo de levar sempre a razón. Porque, de feito, podémonos equivocar e seguir tendo moita autoridade. O factor clave da autoridade non está na perfección, senón na confianza. De feito, non existen educadores perfectos, só existen aqueles que, escudándose detrás da autoridade, finxen selo. A idea é que os alumnos teñen que ver que os seus mestres, os seus pais, están ao servizo da súa educación, non que os alumnos están ao servizo do cumprimento dunhas normas estritas. Temos que preguntarnos polo sentido e pola razoabilidade das normas que impomos en relación cos fins que pretendemos conseguir. De feito, na educación o problema ocorre cando mesturamos fins e medios.

Hoxe o rol do docente cambiou, os nenos e as nenas teñen acceso á información na tableta, teñen todo o coñecemento aí, iso non fai que se cuestionen o concepto ou a autoridade do docente?

O mestre é a clave no éxito dun sistema educativo. Porque o mestre é aquel que coñece e ama a súa materia, é aquel que a transmite con paixón, con afecto, con sensibilidade, con intuición… Calidades que nunca terán os dispositivos tecnolóxicos.

É importante distinguir modas de propostas valiosas. É importante que os nosos fillos teñan unha educación baseada nas evidencias, non nas modas e tampouco nas ocorrencias. Temos que lembrar que a educación non é verdadeira porque é innovadora, senón que é innovadora porque é verdadeira.

Biografía
Investigadora educativa e divulgadora. Autora dos libros "Educar no asombro ”e "Educar na realidade ”, esta canadense cre que a invención, o descubrimento ou a aprendizaxe sobre a vida real deberían impoñerse ante o exceso de uso de tecnoloxías que se impón actualmente entre os nenos.