Tocar fondo ou teito

En termos bolsistas dise que os cambios tocaron fondo cando, nuns períodos de baixa destes, presúmese que xa non baixarán máis porque parece que a baixa se detén. Á inversa nun período de alza, dise que os cambios tocaron teito.